Kunskap om psykisk ohälsa påverkar chefens insatser

Chefer som själva fått utbildning i psykisk ohälsa är betydligt mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen, visar en svensk studie med cirka 3 000 chefer.