Förståelse av kön måste baseras på fakta

Evidensbaserad praktik är särskilt viktig då det handlar om unga med könsdysfori, skriver PTP-psykologen och universitetslektorn Matilda Wurm i en forskningsöversikt.