Ökad psykisk hälsa med naturnära barndom

Att ge barn tillgång till grönområden gynnar psykisk hälsa, visar dansk studie.