Internet-PDT på försök till ungdomar

Ungdomar med depression erbjuds internetbaserad PDT i ett pilotprojekt som leds av forskare vid Stockholms universitet.